De rijles

In het begin tijdens de rijles is het moeilijk voor de leerling om de concentratie langer dan een uur vast te houden. Later kan dat langer en soms is het handig om een rijles langer dan een uur te laten duren, bijvoorbeeld als de examenplaats ver van de woonplaats verwijderd is. Je wilt toch wel graag ook in de omgeving van het examen oefenen. Het hoeft niet echt hoor, je weet nooit van tevoren waar de examinator je heen stuurt, en in de meeste gevallen is de leerling nog nooit precies daar geweest waar het examen zich afspeelt. Ik bereid je voor om in elke bekende of onbekende situatie veilig te kunnen functioneren en je weg te kunnen vinden.

Afhankelijk van de leerling en het aantal leerlingen kan flexibel met de duur van de rijles worden omgegaan: per dag, maar ook meerdere keren per week is mogelijk. Hoe intensiever, hoe sneller je klaar bent voor het rijexamen.

In het begin gaat het vooral om het beheersen van het voertuig, de pedalen, het stuur, alle apparatuur. De instructeur helpt en geeft aanwijzingen, de leerling leert de handelingen steeds meer "automatisch" uit te voeren. Wanneer de motoriek op orde is, gaan we in de rijles steeds meer aandacht geven aan het kijken en worden de verkeerssituaties ook steeds ingewikkelder gekozen. Uiteindelijk moet er steeds meer zelfstandig gereden worden, zonder aanwijzingen, de instructeur coacht alleen nog maar (geen aanwijzingen, maar hoogstens hints en, uiteraard, feed-back.geven).

Er zijn leerlingen die muziek uit de radio op de achtergrond prettig vinden, anderen hebben het graag helemaal stil. De een vindt het fijn om gezellig te kletsen, de ander niet. 
Ikzelf vind alles best, zolang het niet ten koste van het leren en de rijles gaat. 

Kort al het bovenstaande samengevat: RIJLES OP MAAT voor iedereen Het werkgebied van de rijschool: