home‎ > ‎

ev

Gezondheidsverklaring (oftewel de "Eigen Verklaring")

Voordat de rijschool je kan opgeven voor het praktijkexamen moet je zelf op de website van het CBR, www.cbr.nl, je gezondsheidsverklaring indienen. Net als bij het machtigen van je rijschool moet je met je DigiD naar de functie "Inloggen mijn CBR", de rest wijst zich vanzelf.

Je verklaart jezelf gezond als je alle onderstaande vragen met "nee" kunt beantwoorden. Zo niet, dan is extra onderzoek nodig. De rijscvhool kan je hiermee verder helpen.

1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte - zoals een beroerte - of een ziekte van het zenuwstelsel?
4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?
6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?
8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?
8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?
9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?
10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?