Home‎ > ‎

milieu

Veel auto's zijn al veel zuiniger en schoner dan enkele decennia geleden. Het milieu wordt daardoor minder belast. Daaraan kan een extra steentje worden bijgedragen door een goede milieubewuste rijstijl.
In de exameneisen zit dat tegenwoordig vervlochten. De examinatoren betrekken het milieubewust rijden in hun beoordeling tijdens het examen.