Home‎ > ‎

Praktijk/ Tussentijdse toets

Het praktijkexamen kan worden afgelegd in verschillende steden, bij voorkeur in Arnhem, maar we kunnen erover overleggen.
Tijdens het examen zit de examinator naast de kandidaat, het meerijden van je instructeur is optioneel. De examinator geeft de opdrachten en bij meerijden mag de instructeur zich op geen enkele manier bemoeien met de gang van zaken.

Een algemene ervaring is dat kandidaten veel stress ondervinden van de nieuwe situatie dat zij niet de vertrouwde instructeur maar een ander naast zich hebben, die hen op de vingers kijkt en bovendien tijdens de examenrit niets laat merken over de prestatie van de kandidaat!

Om deze stress te ondervangen is het fenomeen "tussentijdse toets" (TTT) in het leven geroepen. Dit is gedaan om de kandidaat te laten wennen aan de examensituatie. Je kunt niet slagen maar je krijgt verbetertips voor het vervolg naar je examen toe. Het is bovendien mogelijk een vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen te verdienen. De kosten zijn gelijk aan de kosten van een gewoon examen.

VOORDEEL: geen examenstress, want je kunt toch niet zakken, bovendien wen je aan de examen-omstandigheden en krijg je verbetertips.

NADEEL: je kunt niet slagen, ook al gaat alles heel goed en zou je geslaagd zijn als je echt examen deed; en als je vervolgens zakt voor je examen ben je je vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen kwijt en moet je ze bij het herexamen opnieuw doen.

HET BELANG VOOR DE INSTRUCTEUR: de TTT maakt de kans op slagen in 1 keer groter, dat is goed voor de reputatie. Voor mij is dat echter geen reden om de TTT te propageren. Ik wil graag leerlingen opleiden naar in de allereerste plaats een VEILIGE verkeersdeelname. Ik moet er niet aan denken dat je een ongeluk veroorzaakt doordat ik je onvoldoende geleerd heb om onder alle omstandigheden veilig te rijden. Daarnaast zijn vlotheid in het verkeer, sociaal gedrag en milieu belangrijk. Wanneer jij er klaar voor bent laat ik je examen doen, anders niet.

LEERLINGEN ZELF AAN HET WOORD 
- Ervaring van één van mijn leerlingen na het praktijkexamen: "normaal ben ik nooit gestrest bij examens, maar nu zat er een vreemde pal naast me mij constant op mijn vingers te kijken en daar werd ik wel erg zenuwachtig van; door de stress ging ik dingen opeens anders doen dan me geleerd was en ben ik gezakt"
- Beslissing van een andere: "ik ga er van uit dat ik sowieso zak de eerste keer, daar kan ik me zo goed op instellen dat ik verwacht dat ik niet zenuwachtig zal zijn. Ik ga voor het gewone examen, want stel nou dat het toch goed gaat ...................dan ben ik geslaagd!" 

EXTRA KOSTEN
De kosten zijn gelijk aan die van een examen.

MIJN PERSOONLIJKE ADVIES
Na jarenlange ervaring raad ik meestal aan om direct examen te doen, zonder TTT. Ik heb in de praktijk niet ervaren dat de kans op slagen groter is na TTT. Evenmin heb ik bewijs gezien dat na het doen van de TTT de stress voor het examen minder zou zijn. 
De kosten van de TTT zijn hoog (net als voor het examen).

CONCLUSIE
Je moet zelf uitmaken wat voor jou de beste aanpak is. Ik wil graag een luisterend oor voor je zijn en je helpen bij het maken van je beslissing.