home‎ > ‎

Praktijk/ Tussentijdse toets

Het praktijkexamen kan worden afgelegd in verschillende steden, bij voorkeur in Arnhem, maar we kunnen erover overleggen.
Tijdens het examen zit de examinator naast de kandidaat, het meerijden van je instructeur is optioneel. De examinator geeft de opdrachten en bij meerijden mag de instructeur zich op geen enkele manier bemoeien met de gang van zaken.

Een algemene ervaring is dat kandidaten veel stress ondervinden van de nieuwe situatie dat zij niet de vertrouwde instructeur maar een ander naast zich hebben, die hen op de vingers kijkt en bovendien niets laat merken over de prestatie van de kandidaat!

Om deze stress te ondervangen is het fenomeen "tussentijdse toets" (TTT) in het leven geroepen. Dit is gedaan om de kandidaat te laten wennen aan de examensituatie. Je kunt niet slagen maar je krijgt verbetertips voor het vervolg naar je examen toe. Het is bovendien mogelijk een vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen te verdienen. De kosten zijn gelijk aan de kosten van een gewoon examen.

VOORDEEL: geen examenstress, want je kunt toch niet zakken, bovendien wen je aan de examen-omstandigheden en krijg je verbetertips.

NADEEL: je kunt niet slagen, ook al gaat alles heel goed en zou je geslaagd zijn als je echt examen deed, en als je zakt ben je je vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen kwijt.

HET BELANG VOOR DE INSTRUCTEUR: de TTT maakt de kans op slagen in 1 keer groter, dat is goed voor de reputatie. Voor mij is dat echter geen reden om de TTT te propageren. Ik wil graag leerlingen opleiden naar in de allereerste plaats een VEILIGE verkeersdeelname. Ik moet er niet aan denken dat je een ongeluk veroorzaakt doordat ik je onvoldoende geleerd heb om onder alle omstandigheden veilig te rijden. Daarnaast zijn vlotheid in het verkeer, sociaal gedrag en milieu belangrijk. Wanneer jij er klaar voor bent laat ik je examen doen, anders niet.

LEERLINGEN ZELF AAN HET WOORD 
- Ervaring van één van mijn leerlingen na het praktijkexamen: "normaal ben ik nooit gestrest bij examens, maar nu zat er een vreemde pal naast me mij constant op mijn vingers te kijken en daar werd ik wel erg zenuwachtig van; door de stress ging ik dingen opeens anders doen dan me geleerd was en ben ik gezakt"
- Beslissing van een andere: "ik ga er van uit dat ik sowieso zak de eerste keer, daar kan ik me zo goed op instellen dat ik verwacht dat ik niet zenuwachtig zal zijn. Ik ga voor het gewone examen, want stel nou dat het toch goed gaat ...................dan ben ik geslaagd!" (later bleek dit toch wel een beetje tegen te vallen, want toen het moment daar was wilde ze toch wel erg graag slagen en daardoor sloeg de stress toch nog (te) hevig toe)

EXAMINATOR AAN HET WOORD
Na afloop van een examen van een van mijn leerlingen in november vertelde een examinator mij dat hij een TTT sterk aanraadt voor 99% van de kandidaten, omdat het psychologisch erg goed werkt om een examensituatie mee te maken zonder de stress van een echt examen. Uiteraard stijgt daarmee ook het percentage "slagen bij de eerste keer", maar die vergelijking vind ik persoonlijk niet helemaal eerlijk.
Maar een andere overweging is: als alle examinatoren er zo over denken, zou dat wel eens van invloed kunnen zijn op hun beoordeling (onbewust wellicht) van een examen, wanneer de kandidaat al een TTT achter de rug heeft!

EXTRA KOSTEN
De kosten zijn gelijk aan die van een examen: ( 94,25 CBR-kosten, € 2,75 administratie en 2¼ uur autohuur/lestijd. Die 2¼ uur zijn te beschouwen als zeer effectieve lesuren!). 

CONCLUSIE
Je moet zelf uitmaken wat voor jou de beste aanpak is. Ik wil graag een luisterend oor zijn voor je en je helpen bij het maken van je beslissing.