tarieven

Ik beloof geen gouden bergen voor weinig geld, maar ik ga zeker niet rekken om meer aan je te verdienen. 
Het kan intensief of rustig aan met 1 uur per week. In het begin is 1 uur al behoorlijk zwaar, in later stadium zijn lessen van 1,5 à 2 uur efficiënter.

Je moet er op rekenen dat je globaal een werkweek (40 uur) aan praktijkles nodig hebt om veilig en zelfstandig te leren rijden. 
Sommigen hebben snel de techniek onder de knie, anderen hebben daar een paar uur meer praktijkles voor nodig. Voor het veilig en zelfstandig leren rijden
geldt dat ook. De één is met beide snel, de ander met één van beide, een derde heeft met beide moeite, dat is van tevoren niet te bepalen.
De meeste lestijd zit hem in het leren zien en interpreteren van borden en aanwijzingen en ervaring opdoen met alle mogelijke verkeerssituaties. 
Er is geen verband tussen goed-op-school en snelle-rijles-leerling!

 Prijzen en tarieven 2017
 Losse les€  48,- per uur
 Pakket A, alleen praktijk€ 2093,-  (40 rijlesuren en praktijkexamen) *
 Pakket B, theorie + praktijk€ 2145,-  (40 rijlesuren, theorieboek, theorie-examen en praktijkexamen) *
 Lesboek theorie€ 20,-  (incl. studiewijzer en gratis te leen een examen-oefenboek met 1020 opgaven)
 Theorie-examen         € 32,-
 Theorie-examen  met extra tijd                  € 43,-
 Theorie-examen  individueel€ 88,-
 Eigen verklaring (EV)€ 34,- (CBR-tarief, vereist bij de eerste aanvraag van het praktijkexamen, eenmalig)
 Tussentijdse toets (TTT) € 200,-  (CBR-examentarief + 2 uur lesauto) - is optioneel, wordt aangeraden door CBR, zie pagina TTT
 Praktijkexamen€ 234,-  (CBR-examentarief + EV + 2 uur lesauto)
 Herexamen€ 200,- 
 Faalangst-examen€ 270,- (70,- meerkosten ten opzichte van gewoon examen; voor uitleg klik hier )

* Het makkelijkst en voordeligst is om voor een pakket te kiezen; betaling in 1 tot 4 keer; 40 rijlesuren is het gemiddeld benodigde aantal. Snellere leerlingen
  hebben minder nodig, de minder gemaakte uren worden gerestitueerd! (naar rato, à € 46,50); eventuele meerkosten eveneens naar rato.

Extra (facultatief): (zie ook bij theorie)
Ter voorbereiding op het theorie-examen wordt ook in groep of privé les en examentraining gegeven.
Groepsles/-training: maandagavond 19:30 - 21:30,  € 15,- per avond, voor praktijkleerlingen € 10,- 
Privé:                       op afspraak     € 20,- per uur

NB  Teruggave niet gebruikte lessen: 
De gemiddelde benodigde lestijd is 40 uur, waarvan een kwart voor de techniek / beheersing van de auto, 
en driekwart om veilig deel te leren nemen aan het verkeer. Snelle leerlingen hebben soms minder lesuren nodig. 
Niet gebruikte lessen worden evenredig terugbetaald.

Subpagina''s (1): faalangstexamen